Sončni kolektorji - ploščati

Sončni kolektorji - ploščati

Termični solarni sistemi lahko pretvarjajo sončno energijo v toploto, s pomočjo katere se ogreva sanitarna voda tekom leta, uporabljajo pa se v inštalacijah centralnega ogrevanja v zimskem času. Sončna energija prehaja skozi prozorno površino, ki prepušča sevanje samo v eni smeri in se pretvarja v toploto.

Osnovni deli solarnih sistemov so kolek...

Termični solarni sistemi lahko pretvarjajo sončno energijo v toploto, s pomočjo katere se ogreva sanitarna voda tekom leta, uporabljajo pa se v inštalacijah centralnega ogrevanja v zimskem času. Sončna energija prehaja skozi prozorno površino, ki prepušča sevanje samo v eni smeri in se pretvarja v toploto.

Osnovni deli solarnih sistemov so kolektor, hranilnik toplote z izmenjevalcem toplote, solarna postaja s črpalko in regulatorjem in razveza z ustreznim delovnim (solarnim) medijem. Solarni kolektorji absorbirajo sončno sevanje in oddajajo toploto mediju nosilcu toplote, za katerega se največkrat uporablja voda, pa tudi spojina z glikolom ali z drugimi sredstvi za preprečevanje zamrzovanja. V južnejših predelih, kjer je nevarnost zamrzovanja manjša, se pogosto inštalirajo enostavni sistemi, v katerih se voda segreva direktno v kolektorju. Nosilec toplote se črpa skozi sistem cevi v hranilniku in se ogreva s pomočjo izmenjevalca toplote vode v hranilniku. Ohlajeni tok se odvaja nazaj v kolektor. V poletnem času sistem deluje bolj učinkovito, saj je odvisen od razlike med zunanjo temperaturo in temperaturo v kolektorju. Absorberji delujejo učinkovito tudi v difuzni svetlobi (pozimi ali pa v slabem vremenu). V obdobjih, ko solarna toplota ni zadostna, vodo dodatno ogreva konvencionalni sistem za ogrevanje vode do željene temperature. Solarni sistemi se v največji meri uporabljajo kot osnovni viri toplote (ki pokrivajo skupno na primer 60 do 70% potreb po topli vodi), medtem ko kot dodatni viri služijo plinski ali električni kotli.

Ravni kolektorji

Centralni del ravnega kolektorja je absorber s temno ploščo. Absorber je sestavljen iz kovinske pločevine, v katero so vtisnjene tanke bakrene cevi. Skozi cevi kroži tekočina ali nosilec toplote. Če solarno obsevanje zadane absorber, se v večini absorbira, delno pa reflektira. Z absorpcijo nastane toplota, ki se s pločevine odvaja v bakrene cevi. Tekočina kolektorja prevzame toploto in jo prenese do sprejemnika. Površina kolektorja je pokrita s stekleno ploščo. Steklo preprečuje refleksijo sončnega sevanja oziroma povečuje toplotni učinek. Na zadnji strani ter na bočnih straneh se vzpostavlja sloj toplotne izolacije na mineralni osnovi.

Ravni kolektorji so cenovno najugodnejši, zato zasedajo več kot 80% tržnega deleža v Evropi. Učinkovitost ravnih kolektorjev je cca 30% manjša od vakuumskih cevnih kolektorjev. Njihova uporaba s priporoča za ustvarjanje temperature med 20 in 80 stopinj.

Ravni kolektorji se lahko vgradijo na različne načine, kot vgraditev na streho, z integracijo v streho ali s samostojno vgradnjo.

Če se želi doseči temperatura tople vode 50°C:

Učinkovitost (poleti): ~70%,

učinkovitost (pozimi): ~45%.

Termo sifonski solarni sistem (z ravnimi kolektorji)

Termo sifonski solarni sistem lahko kombiniramo z ravnimi kolektorji in z vakuumskimi kolektorji. Sistem deluje po zakonu sile težnosti in izkorišča naravno cirkulacijo tekočine zaradi razlike v gostoti hladne in ogrevane vode in funkcionira brez črpalke. Tekočina, ki je nosilec toplote, se ogreva v kolektorju. Hranilnik je postavljen nad kolektor, kjer ogrevana tekočina zaradi manjše gostote plava nad hladno tekočino na vrh hranilnika in oddaja toploto. Temperatura se zmanjšuje in tekočina steče nazaj v kolektor.

Cena termo sifonskih kolektorjev je zelo ugodna, saj črpalka in zapleteni upravljalni sklopi niso potrebni. Sistem je priporočljiv za ravne strehe ali na nezgrajenem gradbišču.

Vakuumski ravni kolektorji

Ravni kolektorji se lahko izdelajo z vakuumom v notranjost kolektorja. Tako se poveča učinkovitost kolektorja, vendar raste tudi cena kolektorja. Njihova uporaba se priporoča za realizacijo temperature med 20 in 120 stopinj.

Termo sifonski solarni sistem (z vakuumskimi ravnimi kolektorji)

Vakuumski cevni kolektorji

Vakuumski cevni kolektorji vsebujejo vakuumirane steklene cevi, povezane nad kovinskim reflektorjem, ki ogreva solarne absorberje in tekočino. absorber je integriran v vsako cev in se lahko premika glede na položaj sonca, kar povečuje učinkovitost. Vakuum v ceveh preprečuje toplotne izgube in omogoča doseganje višje temperature, kot jo doseže večina ravnih kolektorjev. Vakuumski cevni kolektorji su kolektorji visoke učinkovitosti, vendar so tudi dražji od ravnih kolektorjev. Dobro obratujejo tudi v hladnejših razmerah, vendar pa se njihova prednost izgubi v toplejših razmerah. Zaradi omenjene lastnosti njihovo uporabo priporočamo za realizacijo visoke temperature med 50 in 120 stopinj. Njihova uporaba je priporočljivejša v državah severne in srednje Evrope, medtem ko so zaradi višjih cen manj ugodni za mediteransko področje. V glavnem so prilagojeni za strešne inštalacije (vendar manj za vgradnjo v streho) in idealni so za omejene površine. Če kolektorja ni mogoče inštalirati v idealno smer neba (jugovzhod in jugozahod), so vakuumski kolektorji idealni, saj delujejo učinkovito tudi v difuzni svetlobi.

Glede na način spajanja cevi poznamo tudi indirektno usmerjene cevi - Heat-pipe-vakuumske cevne kolektorje. V vakuumskih grelcih cevi se nahaja "Heat pipe" - bakrena cev, napolnjena s hitro hlapljivo tekočino. Vakuum med steklenimi cevmi je izključno znotraj stekla in je kolektor tako bolje zaščiten pred vdorom zraka. Kot površina absorberja služi premaz na notranji površini dveh cevi.

Pri CPC-vakuumskih cevnih kolektorjih je vakuumirana steklena cev postavljena v parabolično zrcalo, kar povečuje učinkovitost kolektorja.

Če se želi doseči temperatura 50°C:

Učinkovitost (poleti): ~70%,

učinkovitost (pozimi): ~60%.

Termo sifonski solarni sistem z vakuumskimi cevnimi kolektorji

Termo sifonski solarni sistem lahko kombiniramo z ravnimi kolektorji in vakuumskimi kolektorji. Sistem deluje po načelu sile teže in izkorišča naravno cirkulacijo tekočine zaradi razlike v gostoti hladne in ogrevane vode in deluje brez črpalke. Tekočina nosilec toplote se ogreva v kolektorju. Hranilnik je postavljen nad kolektor, kjer ogrevana tekočina zaradi manjše gostote plava nad hladno tekočino na vrhu hranilnika in oddaja toploto. Temperatura se zmanjšuje in tekočina teče nazaj v kolektor.

Cena termo sifonskih kolektorjev je zelo ugodna, saj črpalka in zapleteni upravljalni sklopi niso potrebni. Sistem je priporočljiv na ravnih strehah in nezgrajenih gradbiščih.

Bazenski absorberji

absorberji so sestavljeni iz plastike, ki je odporna na vplive atmosfere in na UV-sevanje brez ohišja, toplotne izolacije, steklene plošče in hranilnika. Optimalno se uporabljajo za ogrevanje vode v zunanjih bazenih v srednji Evropi izključno v poletnih mesecih in prinašajo dobre rezultate. Bazenska voda se pretaka skozi absorberje, ki dosežejo temperaturo med 20 in 40 stopinj.

Če želimo doseči temperaturo 50°C:

Učinkovitost (poleti): ~20%.

Solarni kolektorji na zraku

Solarni kolektorji  so podobni ravnim kolektorjem, vendar skozi njih kroži zrak in se tako ogrevajo. Ta zrak se uporablja kasneje za ogrevanje zgradb in ventilacijskega zraka. Ob direktnem sončnem obsevanju lahko dosežemo porast temperature do 40 stopinj.

Hibridni solarni sistem

Hibridni solarni sistemi so kombinacija solarnih fotonapetostnih sistemov in solarnih toplotnih sistemov, zato proizvajajo kombinirano električno in toplotno energijo. Moduli su dvoslojni, na višji nivo so postavljene fotonapetostne celice, ki pretvarjajo sončno svetlobo v istosmerni tok, ki ga solarni izmenjevalec pretvarja v izmenični tok, sinhronizirano z napetostjo in frekvenco mreže. Spodaj se nahaja bakrena pločevina, ki zbira infrardečo svetlobo. Toplota se transportira skozi cevi, napolnjene z vodo do krožnega toka tople vode. Gre za relativno novo tehniko, zato še ni veliko izkušenj z njo. 

Več

Sončni kolektorji - ploščati Obstaja 14 izdelkov.

na stran
Prikazujem 1 - 12 od 14 izdelkov
Prikazujem 1 - 12 od 14 izdelkov