Solarne plošče POLY 5W-300W

Solarne plošče POLY 5W-300W

Fotonapetostni sistemi

Način delovanja

Fotovoltaika (fotonapetostni FN, angl.photovoltaics, PV) je tehnologija s pomočjo sončne energije, ki izkorišča solarne celice z namenom pretvarjanja sončne energije v elektriko. Za izdelavo fotonapetostnih solarnih celic se uporabljajo monokristali, polikristali in tudi amorfne snovi. Klasični polprevodnik...

Fotonapetostni sistemi

Način delovanja

Fotovoltaika (fotonapetostni FN, angl.photovoltaics, PV) je tehnologija s pomočjo sončne energije, ki izkorišča solarne celice z namenom pretvarjanja sončne energije v elektriko. Za izdelavo fotonapetostnih solarnih celic se uporabljajo monokristali, polikristali in tudi amorfne snovi. Klasični polprevodnik, ki se uporablja za izdelavo solarnih celic, je med drugim silicij.

Sončna celica je v bistvu PN-povezava (polprevodniška dioda). Ko se sončna celica osvetli, absorbirani fotoni proizvajajo pare elektronskih votlin, zaradi katerih prihaja do razlike v potencialih na koncu sončne celice. Če so kontakti celice spojeni z zunanjimi obremenitvami, bo stekel električni tok. Solarna celica pa postaja izvir električne energije.

Solarne FN elektrarne sestavljajo FN plošče, združene v polja, priključena preko izmenjevalca na mrežo ali potrošnike. Lahko so samostojne ali priključene na mrežo. Samostojne rešitve v razvitem svetu dandanes predstavljajo samo okoli pet odstotkov skupnih inštalacij. Poleg FN plošč imajo tudi akumulatorje, dvosmerne pretvornike-izmenjevalce in se pogosto kombinirajo z drugimi viri. FN plošča predstavlja samostojni element, čigar moč se giblje med 50 do 300 W. Ena FN plošča je sestavljena iz več kristalnih FN celic ali iz ene celice v tanki prevleki (filmu).

Polja plošč lahko postavimo fiksno ali pa na premične mehanizme za doseganje večje produktivnosti oziroma proizvodnje električne energije s pomočjo spremljanja gibanja Sonca. Fiksno postavljanje je izvedeno po pravilu pod optimalnim kotom za dosego maksimuma letne proizvodnje. Premična ureditev plošč ima lahko tudi od 20 do 30 odstotkov višjo proizvodnjo električne energije – odvisno od izvedbe (ena os ali dve osi) in tudi od skupne obsevanosti. To spremljajo tudi višji stroški vzdrževanja in višja cena inštalacije.

Mrežni Sistem (Grid-Connected)

Mrežni sistem je priključen na javno mrežo preko hišne inštalacije. Električna energija iz fotonapetostnega sistema prvotno napaja potrošnike v družinski hiši, višek proizvedene električne energije pa se lahko proda tudi javni mreži. Električna mreža izvaja funkcijo skladiščenja energije. V primeru, da fotonapetostni moduli ne proizvajajo zadostne količine električne energije, se primanjkljaj nadomesti s pomočjo nalaganja energije iz mreže.

Osnovni elementi mrežnega sistema so:

1.     Fotonapetostni moduli.

2.     Montažni elementi.

3.     Kabli.

4.     Spojna škatla z zaščitno opremo.

5.     Izmenjevalec ali pretvornik DC/AC (inverter) – solarni izmenjevalec pretvarja istosmerni tok modula v izmenični, sinhronizirano z napetostjo in frekvenco mreže.

6.     Števec prodane in kupljene energije - registrira proizvedeno energijo, oddano v mrežo in porabljeno energijo, sprejeto iz mreže.

7.     Priključek na mrežo – sistemi so v večini priključeni na nizko napetostni nivo elektroenergetskega sistema.

8.     Obremenitve.

V bistvu je  je vsaka vrsta celic primerna za mrežni in otočni sistem. Vendar pa se za mrežni sistem v večini primerov uporabljajo celice silicija. Pri priključitvi na mrežo mora FN elektrarna upoštevati tehnične predpise, ki so definirani s strani distribucijskega podjetja. Predpisi v glavnem zahtevajo zaščitne ukrepe, ki so vezani na varnost in vpliv na delovanje mreže. Pravila in standardi za priključitev se še vedno razvijajo, vsaka država (in tudi distribucija) ima svoje posebnosti.

Otoški sistemi (angl. Stand-Alone-Systems ili Off-Grid)

Solarni fotonapetostni FN sistemi, ki niso priključeni na mrežo (izolirani ali samostojni sistemi), se najpogosteje uporabljajo na mestih, kjer ni elektroenergetske mreže ali kjer se električna mreža ne izplača. Pogosto gre za manjša naselja in težko dostopne predele s slabo razvito infrastrukturo (primer za uporabo tovrstnih sistemov so lahko hiše vikendi). Otoški sistemi uporabniku zagotavljajo popolno energetsko neodvisnost.

Otoški fotonapetostni sistemi so lahko dveh vrst in sicer imajo možnost shranjevanja energije ali pa so brez te možnosti. To je odvisno od vrste uporabe in od načina porabe energije in tudi od hibridnega sistema.

Temeljne komponente samostojnega fotonapetostnega sistema so:

1.     Fotonapetostni moduli.

2.     Solarne baterije – pripravljajo neizkoriščeno energijo, ki jo solarni moduli proizvedejo čez dan in služijo tudi kot viri energije v času, ko moduli ne morejo proizvajati (na primer ponoči) ali kadar ne proizvedejo dovolj energije (na primer v meglenem vremenu).

3.     Regulator napetosti - njegova glavna funkcija je zaščita baterije pred prenapolnjenostjo in pred prekomerno izpraznjenostjo. Regulator ima tudi funkcijo pretvarjanja, spremenljivo napetost solarnega modula pretvarja v kontrolirano napetost, s katero se polnijo in vzdržujejo baterije.

4.     Pretvornik ali izmenjevalec napetosti (če porabniki delajo na izmenični tok) - pretvornik (inverter) pretvori energije istosmerne napetosti 12 ali 24V iz akumulatorja v izmenično napetost 230V.

5.     Porabniki.

Hibridni sistemi

Hibridni sistemi kombinirajo solarne fotonapetostne sisteme s kogeneracijo, gorivnimi členi, vetrnim agregatom ali najpogosteje z generatorjem na dizel ali bio dizel gorivo (dizel agregat). V teh sistemih električna energija, proizvedena s solarnimi moduli ali z drugimi viri sistema, prvotno napaja porabnike, višek energije pa polni solarne akumulatorje. Če pogoji za proizvodnjo električne energije niso izpolnjeni, je izvor za napajanje porabnika akumulator. Samo kadar akumulator nima več energije za napajanje porabnika, se vključi generator na dizel ali bio dizel. V bistvu je vsaka celica primerna za mrežni ali pa za otoški sistem.

 Solarne plošče SOLE 40 Poly imajo garancijo 30 let.

Več

Solarne plošče POLY 5W-300W Obstaja 21 izdelkov.

na stran
Prikazujem 1 - 12 od 21 izdelkov
Prikazujem 1 - 12 od 21 izdelkov